திங்கள், பிப்ரவரி 07, 2005

பிள்ளையார் சுழி

தமிழ் பண்பாட்டின் படி குழந்தை சுவாமியை வேண்டிக்கொண்டு இந்த பதிப்புக்கு ஒரு பிள்ளையார் சுழி போடுகிறேன்.

6 கருத்துகள்:

Aero Dillon சொன்னது…

Dear subha this is kichami again.Well started with pillayar suzhi.Expect more like visu's arattai arangam.see the coincidence!Ur arattai and my 'Arangam' I envy U in a way.I wish i know how to blog in tamil a lovely language.Pl also visit my son Mukundan's blog>http://chennaicentral.blogspot.com
Blessings
Partha Krish

பெயரில்லா சொன்னது…

can u pl elaborate and enlighten me on KUZHANTHAI SWAMI.ur arattai is lovely and also thought provoking. keep it up and throw more light on ur search and RESEARCH in and around SRIRANGAM.ur addiction to RANGA has made me a fan of ur blog.thanks. us 25112006

பெயரில்லா சொன்னது…

can u pl elaborate and enlighten me on KUZHANTHAI SWAMI.ur arattai is lovely and also thought provoking. keep it up and throw more light on ur search and RESEARCH in and around SRIRANGAM.ur addiction to RANGA has made me a fan of ur blog.thanks. us 25112006

பெயரில்லா சொன்னது…

can u pl elaborate and enlighten me on KUZHANTHAI SWAMI.ur arattai is lovely and also thought provoking. keep it up and throw more light on ur search and RESEARCH in and around SRIRANGAM.ur addiction to RANGA has made me a fan of ur blog.thanks. us 25112006

பெயரில்லா சொன்னது…

can u pl elaborate and enlighten me on KUZHANTHAI SWAMI.ur arattai is lovely and also thought provoking. keep it up and throw more light on ur search and RESEARCH in and around SRIRANGAM.ur addiction to RANGA has made me a fan of ur blog.thanks. us 25112006

பெயரில்லா சொன்னது…

can u pl elaborate and enlighten me on KUZHANTHAI SWAMI.ur arattai is lovely and also thought provoking. keep it up and throw more light on ur search and RESEARCH in and around SRIRANGAM.ur addiction to RANGA has made me a fan of ur blog.thanks. us 25112006